Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7577 – Fairfax Financial Holdings/Brit) (Text av betydelse för EES)