Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia: M.10056 — PSPIB/Tishman Speyer/Carré Saint Germain) Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2020/C 392/04