Písemný dotaz E-2937/10 Syed Kamall (ECR) Komisi. Povolení k pobytu vydávané rodinným příslušníkům státních příslušníků EHP