2015 m. liepos 2 d. Komisijos sprendimas (ES) 2016/153 dėl priemonių Nr. SA.31883–2015/N, 2011/C, kurias Austrija taikė ir planuoja toliau taikyti Österreichische Volksbanken-AG ir Volksbanken-Verbund, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/298/ES (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 4635) (Tekstas svarbus EEE)