Europos laisvosios prekybos asociacija Islandijos ir Norvegijos pripažintų natūralaus mineralinio vandens rūšių sąrašas (Šiuo tekstu panaikinamas ir pakeičiamas tekstas, paskelbtas OL C 155, 2018 5 3, p. 9 ir EEE priede Nr. 28, 2018 5 3, p. 6) 2021/C 75/02