Byla C-70/18: 2019 m. spalio 3 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Raad van State (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/A, B, P (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – EEB ir Turkijos asociacijos susitarimas – Sprendimas Nr. 2/76 – 7 straipsnis – Sprendimas Nr. 1/80 – 13 straipsnis – „Standstill“ išlyga – Naujas apribojimas – Turkijos piliečių biometrinių duomenų rinkimas, registravimas ir saugojimas centriniame registre – Privalomieji bendrojo intereso pagrindai – Tikslas užkirsti kelią tapatybės ir dokumentų klastojimui ir su juo kovoti – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsniai – Teisė į privataus gyvenimo gerbimą – Teisė į asmens duomenų apsaugą – Proporcingumas)