Tarybos sprendimas 2010/413/BUSP 2010 m. liepos 26 d. dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2007/140/BUSP