TITJUR Banner/Parlaments Tiesas spriedums (trešā palāta) 1987. gada 25. februārī. # Teresa Banner pret Eiropas Parlamentu. # Ierēdnis. # Lieta 52/86.