TITJUR Заключение на генералния адвокат Reischl представено на20 октомври 1983 г. # Christos Michael срещу Комисия на Европейските общности. # Длъжностно лице. # Дело 343/82. Michael/Комисия