Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija (ES) Nr. 7/2016 siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 Tarybos priimta 2016 m. kovo 10 d.