Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Vonkajší rozmer sociálneho hospodárstva (stanovisko z vlastnej iniciatívy)