SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o posúdení programov opatrení členských štátov podľa rámcovej smernice o morskej stratégii