Sujungtos bylos C-401/13 ir C-432/13: 2015 m. sausio 22 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Curtea de Apel Cluj (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vasiliki Balazs/Casa Judeţeană de Pensii Cluj (C-401/13), Casa Judeţeană de Pensii Cluj/Attila Balazs (C-432/13) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Darbuotojų migrantų socialinė apsauga — Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 — 7 straipsnio 2 dalies c punktas — Socialinės apsaugos konvencijos taikymas valstybėms narėms — Grįžęs valstybės narės kilmės politinis pabėgėlis — Darbo laikotarpių įgijimas kitos valstybės narės teritorijoje — Prašymas skirti senatvės išmoką — Atsisakymas)