Klaidų ištaisymas 2019 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1295, kuriuo, pagal Reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 3 dalį atlikus dalinę tarpinę peržiūrą, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1469, kuriuo tam tikriems importuojamiems Rusijos ir Ukrainos kilmės besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams iš geležies arba plieno nustatomas galutinis antidempingo muitas, klaidų ištaisymas (Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 204, 2019 m. rugpjūčio 2 d.)