Písemný dotaz E-7207/10 Mara Bizzotto (EFD) Komisi. Krize a malé podniky ve Slovinsku