Erään viinialan nimityksen tuote-eritelmänvakiomuutoksen hyväksymistä koskevan tiedonannon julkaiseminen(komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 17 artiklan 2 ja 3 kohta) 2020/C 432/08