Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9591 – MHI/PT) Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP)2019/C 360/06