Vec T-266/19: Žaloba podaná 20. apríla 2019 — gastivo portal/EUIPO — La Fourchette (Vyobrazenie vidličky na zelenom pozadí)