Lieta T-266/19: Prasība, kas celta 2019. gada 20. aprīlī — gastivo portal/EUIPO — La Fourchette (Dakšas uz zaļa fona attēlojums)