1995 m. balandžio 7 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 796/95 iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1858/93, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 404/93 dėl pagalbos schemos kompensuojant prekybos pajamų netekimą bananų sektoriuje taikymo taisykles