Pranešimas asmeniui ir subjektams, kuriems taikomos Tarybos sprendime (BUSP) 2016/849 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo sprendimu (BUSP) 2017/1573, ir Tarybos reglamente (ES) 2017/1509 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1568, numatytos ribojamosios priemonės