Klausimas raštu E-002353/11 Bendt Bendtsen (PPE) Komisijai. Savarankiškai dirbančių vairuotojų darbo laikas