Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (byla M.9927 — MVM/ICR) Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (Tekstas svarbus EEE) 2020/C 340/07