Klausimas raštu P-002221/11 Morten Messerschmidt (EFD) Komisijai. Iš dalies pakeisto Įstatymo Nr. 385/2000 rink. dėl teisėjų ir teisėjų neprofesionalų ir Slovakijos Respublikos įsipareigojimų Europos Sąjungai derėjimas