KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetulla direktiivillä 2009/42/EY komissiolle siirretyn delegoitujen säädösten antamisvallan käyttämisestä