Besluit van de Commissie van 8 oktober 2020 houdende opdracht aan de centrale administrateur van het EU-transactielogboek om wijzigingen van de nationale toewijzingstabellen van Duitsland in te voeren in het EU-transactielogboek 2020/C 349/06