Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 18, 20, 28, 32, 34, 37, 38, 42, 58, 59, 60, 78 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 601 straipsniu įstatymas Nr. XI-1798