Sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinācijas administratīvā komisija – Vidējās izmaksas par pabalstiem natūrā