2016 m. liepos 18 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/1203, kuriuo skiriamas Regionų komiteto Ispanijos Karalystės pasiūlytas narys ir Ispanijos Karalystės pasiūlytas pakaitinis narys