2012 m. spalio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1069/2012, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [ Newmarket Sausage (SGN)]