Sprawa T-44/13 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 25 kwietnia 2013 r. — AbbVie przeciwko EMA (Środek tymczasowy — Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Znajdujące się w posiadaniu EMA dokumenty zawierające informacje przedstawione przez przedsiębiorstwo w ramach jego wniosku o pozwolenie na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu — Decyzja o przyznaniu dostępu do dokumentów osobie trzeciej — Wniosek o zawieszenie wykonania — Pilny charakter — Fumus boni iuris — Wyważenie interesów)