Kommissionens förordning (EU) 2020/1521 av den 15 oktober 2020 om förbud mot fiske efter lyrtorsk i områdena 8a, 8b, 8d och 8e med fartyg som för belgisk flagg