Pisemne zapytanie E-0125/08 skierowane przez: Alexandra Alvaro (ALDE) i Marco Cappato (ALDE) do Komisji. wdrożenia dyrektywy 2006/24/WE dotyczącej zatrzymywania danych