Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.9366 – BPCE / Auchan / Oney Bank) (Tekstas svarbus EEE.)