Byla C-413/15: 2017 m. spalio 10 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Supreme Court (Airija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Elaine Farrell / Alan Whitty, The Minister for the Environment, Ireland, Attorney General, Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisės aktų derinimas — Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas — Direktyva 90/232/EEB — 1 straipsnis — Atsakomybe už visiems keleiviams, išskyrus vairuotoją, padarytus kūno sužalojimus — Privalomasis draudimas — Tiesioginis veikimas — Direktyva 84/5/EEB — 1 straipsnio 4 dalis — Organizacija, įpareigota atlyginti turtui arba fiziniam asmeniui nenustatyta ar neapdrausta transporto priemone padarytą žalą — Galimybė remtis direktyva prieš valstybę — Sąlygos, kuriomis organizacija, kurios veiklą reglamentuoja privatinė teisė, gali būti laikoma valstybės vardu veikiančiu subjektu, prieš kurį galima remtis galinčiomis būti tiesioginio veikimo direktyvos nuostatomis)