Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/766, annettu 23 päivänä toukokuuta 2018, asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta siipikarjanliha- ja muna-alan sekä muna-albumiinin edustavien hintojen vahvistamisen osalta$