2017 m. gruodžio 5 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/2389, kuriuo nustatoma, kad Rumunija nesiėmė veiksmingų priemonių, kuriomis būtų atsižvelgiama į 2017 m. birželio 16 d. Tarybos rekomendaciją