1980 m. kovo 17 d. Tarybos sprendimas, Bendrijos vardu priimantis Tarptautinės muitinės procedūrų supaprastinimo ir suderinimo konvencijos priedą