Jäsenvaltioiden velvollisuudesta ylläpitää raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähimmäistasoa annetun neuvoston direktiivin 2009/119/EY 9 artiklan 4 kohdan nojalla annettavia tietoja koskeva Ranskan viranomaisten ilmoitus Euroopan komissiolle