Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/1142 (2020. gada 29. jūlijs) par pastiprinātās uzraudzības pagarināšanu Grieķijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 5086) (Autentisks ir tikai teksts grieķu valodā)