Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1142 2020 m. liepos 29 d. dėl griežtesnės priežiūros Graikijoje pratęsimo (pranešta dokumentu Nr. C(2020) 5086) (Tekstas autentiškas tik graikų kalba)