Komission Täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2186, annettu 18 päivänä joulukuuta 2019, asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta siipikarjanliha- ja muna-alan sekä muna-albumiinin edustavien hintojen vahvistamisen osalta