Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/2035 av den 18 oktober 2018 med fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av landningsskyldigheten för vissa demersala fisken i Nordsjön för perioden 2019–2021