Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2035 z 18. októbra 2018, ktorým sa spresňuje vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori na obdobie 2019 – 2021