Делегиран регламент (ЕС) 2018/2035 на Комисията от 18 октомври 2018 година за уточняване на подробностите относно изпълнението на задължението за разтоварване при определени видове дънен риболов в Северно море за периода 2019—2021 г.