Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1338 2020 m. rugsėjo 21 d. kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo („Pecorino Siciliano“ (SKVN)) specifikacijos pakeitimas