1994 m. kovo 24 d. Valstybių narių vyriausybių atstovų Sprendimas dėl archyvinių dokumentų apie derybas dėl Romos sutarčių, derybas dėl Europos politinės bendrijos ir Laikinojo bendrosios rinkos ir Euratomo komiteto naudojimo ir paskelbimo