VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 wat betreft de vestigingsplaats van de zetel van de Europese Bankautoriteit (COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)) Commissie economische en monetaire zaken Rapporteur: Burkhard Balz, Pervenche Berès