2016 m. gegužės 11 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 94/16/COL, kuriuo reikalaujama, kad Norvegija nepriimtų priemonės dėl laivų, kurie naudoja atšaldyto jūros vandens talpyklas, kad atitiktų stabilumo reikalavimams, apie kurią pranešta remiantis EEE susitarimo XIII priedo 56g punkte nurodyto teisės akto (Tarybos direktyvos 97/70/EB, nustatančios suderintus saugumo reikalavimus 24 metrų ilgio ir ilgesniems žvejybos laivams) 4 straipsnio 2 dalimi [2016/1891]