REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Gruzijos bendrosios aviacijos erdvės susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto (09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE)) Transporto ir turizmo komitetas Pranešėjas: Andris Ameriks